Рекомендації щодо запровадження в Україні проектів пасивних будинків

1 914
З метою реалізації державної політики щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження у сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів на виконання доручення Міністра регіонального розвитку та будівництва В.С.Куйбіди 22 січня 2010 року у Мінрегіонбуді було проведено засідання "круглого столу" з питання запровадження в Україні проектів "пасивних" будинків з урахуванням зарубіжного досвіду за участю фахівців Мінрегіонбуду, Національної Академії наук України, науково-дослідних інститутів, проектних організацій, підприємств-виробників, будівельних фірм та закордонних партнерів: представників Німецького товариства технічного співробітництва (GTZ).

У ході роботи "круглого" столу розглянуто та обговорено нетрадиційні підходи до проектування житлових та громадських будинків та споруд, а саме: конструктивні принципи "пасивних" будинків із запровадженням ресурсозберігаючих технологій з метою підвищення енергоефективності забудови населених пунктів та створення системи екологічно чистого енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел.

Тези круглого столу

► За останні роки в усіх країнах світу, у тому числі і в Україні, значно активізується державна політика щодо скорочення споживання енергоресурсів у такому важливому і енергоємному секторі як будівництво та житлово-комунальне господарство.

► Розвинутими країнами вже здійснено комплекс наукових досліджень та експериментальне впровадження енергоефективних технологій, сучасних систем утеплення, найсучаснішого інженерного обладнання та систем у житлових та громадських будинках. Такі перевірені заходи забезпечують суттєве (у порівнянні з прийнятими євростандартами з енергозбереження) скорочення енергоспоживання будівель в умовах експлуатації. У світовій практиці на сьогодні набуто досвід будівництва таких «пасивних» будинків з мінімально можливим енергоспоживанням, зокрема у Німеччині, Данії, Швейцарії, Польщі тощо, що дає підстави стверджувати про можливість масового їх будівництва на найближчу перспективу.

► Перші розробки в Україні "пасивного" або екологічного будинку були здійснені за ініціативи ВАТ "КиївЗНДІЕП". Розроблено експериментальний проект 5-поверхового багатоквартирного енергоефективного житлового будинку для будівництва у м. Києві, програма експериментальних досліджень якого була схвалена рішенням Науково-технічної ради Мінрегіонбуду.

► Україна має всі передумови: кліматичні, технологічні, інженерні та наукові для втілення стандартів "пасивних будинків". Міністерство в цьому напряму замовило базовому інституту "УкрНДІПроцивільсільбуд" проведення наукових досліджень щодо узагальнення зарубіжного досвіду та розроблення рекомендацій для проектування житлових будинків з мінімальним енергоспоживанням ("пасивних" будинків).

Рекомендації щодо пропагування новітніх енергоефективних заходів

За результатами обговорення, з метою пропагування новітніх енергоефективних заходів та залучення потенційних інвесторів до реалізації пілотних проектів «пасивних» будинків у регіонах Мінрегіонбудом опрацьовано наступні рекомендації:

 1. Вважати перспективним в Україні поширення зарубіжного та вітчизняного досвіду будівництва будинків житлового та громадського призначення з енергоефективними конструктивними та інженерними рішеннями, що забезпечують мінімальне енергоспоживання в умовах експлуатації (так звані «пасивні будинки»).
   
 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) забезпечити:
  • ● у 2010 році завершення інститутом «УкрНДІПроцивільсільбуд» (Чижевський О.П.) наукових досліджень за темою «Рекомендації для проектування енергоефективних «пасивних» будинків з мінімальним використанням теплової енергії», розглянути у встановленому порядку та довести результати до потенційних споживачів, у тому числі місцевих органів влади;
  • ● наведення інформації про досвід застосування будівництва «пасивних будинків», а також цих рекомендацій на веб-сайті Мінрегіонбуду, галузевих органах друку тощо.
 3. Департаменту регіональної політики (Фишко Є.О.) при розгляді пропозицій місцевих органів виконавчої влади щодо інвестиційних проектів з енергоефективності для фінансування за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на 2010 рік враховувати сучасні технічні та технологічні підходи до суттєвого скорочення енергоспоживання при експлуатації будівель, надавати перевагу у фінансуванні таким інвестиційним проектним пропозиціям.
 1. Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС (Непомнящий О.М.) разом з потенційними інвесторами будівництва доступного житла за державними цільовими програмами сприяти запровадженню сучасних технічних та проектних рішень за енергоефективними технологіями, у тому числі за проектами «пасивних» будинків.
 2. Вважати за доцільне Національній спілці архітекторів України (Шпара І.П.), Академії архітектури України (Штолько В.Г.), Академії будівництва України (Злобін Г.К.), Українській будівельній асоціації (Парцхаладзе Л.Р.), Асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів» (Салій І.М.) за участю Мінрегіонбуду підготувати та провести у 2010 році Архітектурний конкурс на проект «пасивного» будинку з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.
 3. За результатами конкурсу Мінрегіонбуду підготувати пропозиції щодо проведення у регіонах робіт з проектування демонстраційних (пілотних) проектів за конкретними адресами та їх реалізації з метою пропагування в різних кліматичних умовах України будівництва житлових та громадських будинків з мінімальним енергоспоживанням («пасивних» будинків).
 4. Запропонувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розглянути матеріали експериментального 5-поверхового енергоефективного житлового будинку з енергоефективними технічними та інженерними рішеннями, розробленого базовим науково-дослідним інститутом ВАТ "КиївЗНДІЕП" на стадії РП, та рекомендованого до впровадження рішенням Науково-технічної Ради Мінрегіонбуду з метою організації будівництва у регіонах демонстраційного енергоефективного будинку.
 5. ВАТ "КиївЗНДІЕП" підготувати необхідні звернення та матеріали щодо запровадження в м. Києві та інших регіонах експериментального 5-поверхового енергоефективного житлового будинку, а також надати відповідні техніко-економічні обґрунтування та розрахунки до Мінрегіонбуду щодо завершення реконструкції гуртожитку інституту ВАТ "КиївЗНДІЕП" по вул. Командарма Камєнєва, 6а у м. Києві як демонстраційного об’єкту з використанням альтернативних (поновлювальних) джерел енергії для теплопостачання.
 6. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.), Науково-технічному центру з питань енергоефективності та енергозбереження у сфері будівництва НДІБК (Фаренюк Г.Г.) забезпечити загальну координацію роботи за розглянутим на «круглому» столі напрямком та сприяти інвесторам, забудовникам, науково-дослідним, проектним, будівельним організаціям, підприємствам-виробникам та іншим профільним організаціям у поширенні досвіду застосування у будівництві сучасних енергоефективних конструкцій, технологій та технічних рішень енергозаощаджуючих інженерних систем та обладнання.
Знайдіть всі свої архітектурні рішення через BAU.ua: Натисніть тут щоб зареєструватися. Ви виробник і хочете налагодити контакт з клієнтами? Натисніть сюди.

Нове та найкраще