Угода користувача

Користуючись інтернет-виданням BAU.ua Ви (далі - «Користувач BAU.ua») приймаєте нижченаведену Угоду. При незгоді з наведеною Угодою (частковому або повному) використання інтернет-ресурсу BAU.ua заборонено.

1. Предмет Угоди користувача
1.1. Власник інтернет-ресурсу BAU.ua в особі Редакції BAU.ua пропонує Користувачеві BAU.ua свій сервіс «BAU.ua» на умовах, що є предметом цієї угоди.
1.2. Нинішня Угода поширюється на користувачів BAU.ua і інтернет-ресурс BAU.ua.
1.3. Нинішня Угода регламентує відповідальність Власника інтернет-ресурсу BAU.ua, Редакції BAU.ua і користувачів BAU.ua при використанні інтернет-ресурсу BAU.ua.
1.4. Редакція BAU.ua або Власник інтернет-ресурсу BAU.ua залишають за собою право внесення змін до цієї Угоди в односторонньому порядку без спеціального повідомлення користувачів BAU.ua.
1.5. Редакція BAU.ua або Власник інтернет-ресурсу BAU.ua мають право без будь-яких зобов'язань з надання будь-яких компенсацій Користувачам BAU.ua зберігати дані користувачів BAU.ua на свій розсуд. Редакція BAU.ua і / або Власник інтернет-ресурсу BAU.ua не несуть зобов'язань щодо внесення, зміни, доповнення, знищення даних користувачів BAU.ua на вимогу користувачів BAU.ua.

2. Права зареєстрованого Користувача BAU.ua
2.1. Користувач BAU.ua, реєструючись в інтернет-ресурсі BAU.ua, передає в тому числі свої персональні дані для зберігання і обробки на сайті BAU.ua.
2.2. Зареєстровані Користувачі BAU.ua мають право змінити, а також видалити свої персональні дані, що зберігаються на інтернет-ресурсі BAU.ua, а також реалізовувати ці та інші права відповідно з чинним законодавством.
2.3. При реєстрації Користувача BAU.ua як "фахівця" персональні дані передаються для створення сайту фахівця, на якому публікуються і його персональні дані, такі як ПІБ, номер телефону.
2.4. При реєстрації компанії ПІБ контактної особи не публікується і використовуються тільки для контактів: оформлення листа від інших відвідувачів сайту або зв'язку адміністрації сайту BAU.ua. Інші дані є даними компанії і не є персональними даними.
2.5. При реєстрації для подачі оголошення або публікації коментаря та питання — ПІБ і телефони, а також інші дані відвідувача, публікуються як дані автора відповідного оголошення, коментаря та питання.
2.6. При реєстрації Користувача BAU.ua на форумі forum.BAU.ua зазначені персональні дані Користувача BAU.ua публікуються на сторінці профілю Користувача BAU.ua. Для учасників форуму публікуються e-mail Користувача BAU.ua.
2.7. Закрита інформація про зареєстрованих Користувачів BAU.ua, яка передана Користувачами BAU.ua і зберігається на інтернет-ресурсі BAU.ua, в тому числі на сайті BAU.ua, не передається третім особам, крім випадків передбачених законодавством .
2.8. Погоджуючись із цією Угодою, Користувач BAU.ua дозволяє адміністрації сайту BAU.ua, Редакції BAU.ua і / або Власнику інтернет-ресурсу BAU.ua збирати і обробляти персональні дані Користувача BAU.ua, а також підтверджує, що з правами, що виникають у зв'язку з обробкою персональних даних Користувача BAU.ua, і цілями обробки та використання персональних даних Користувача BAU.ua останній ознайомлений.

3. Угода про торгові марки, товарні знаки, авторські права
3.1. Всі торгові марки, товарні знаки є власністю їх власників.
3.2. Авторські права на статті та огляди належать їх авторам.
3.3. Власник інтернет-ресурсу BAU.ua є власником авторських прав на дизайн, програмне забезпечення інтернет-ресурсу BAU.ua.
3.4. Власник інтернет-ресурсу BAU.ua є власником авторських прав на базу даних учасників та матеріалів інтернет-ресурсу BAU.ua, включаючи оригінальну систематизацію та класифікацію в цій базі.
3.5. Власник інтернет-ресурсу BAU.ua є власником авторських прав на всі опубліковані матеріали на інтернет-ресурсі BAU.ua за винятком зазначених у пунктах 2.1 та 2.2 цієї Угоди користувача.
3.6. Будь-яке відтворення матеріалів інтернет-ресурсу BAU.ua без спеціального на те письмового дозволу Власника інтернет-ресурсу BAU.ua і / або Редакції BAU.ua заборонено.
3.7. Редакція BAU.ua надає Користувачеві BAU.ua особисте невиняткове і непередаване право використовувати програмне забезпечення, що надається в інтернет-ресурсі BAU.ua, за умови, що ні сам Користувач BAU.ua, ні будь-які інші особи при сприянні з боку Користувача BAU.ua НЕ будуть копіювати або змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам в будь-якій іншій формі прав по відношенню до програмного забезпечення інтернет-ресурсу BAU.ua, наданих Користувачеві BAU.ua по Угоді, а також модифікувати поштовий сервіс, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього.

4. Інформація про товари та послуги учасників інтернет-ресурсу BAU.ua
4.1. Під інформацією розуміють представлені на інтернет-ресурсі BAU.ua опис, параметри, ціни товарів і послуг.
4.2. Вся інформація про товари і послуги, представлена на інтернет-ресурсі BAU.ua, носить виключно оглядовий характер і не може бути використана для прийняття остаточних рішень в будь-якій області людської діяльності.
4.3. Редакція BAU.ua і / або Власник інтернет-ресурсу BAU.ua не можуть гарантувати повну відповідність реальним характеристикам, параметрам та цінам на конкретний споживчий товар чи послугу учасників інтернет-ресурсу BAU.ua, а також не несуть відповідальності за таку невідповідність.

5. Власник інтернет-ресурсу BAU.ua і / або Редакція BAU.ua не несе відповідальність:
5.1. За зміст рекламної інформації в інтернет-ресурсі BAU.ua.
5.2. За зміст статей та оглядів, наданих в інтернет-ресурсі BAU.ua для публікації.
5.3. За достовірність інформації про товари та послуги учасників інтернет-ресурсу BAU.ua.
5.5. За зміст повідомлень в форумах і відгуки користувачів BAU.ua про товари, послуги та поставщиків.
5.6. За зміст повідомлень користувачів BAU.ua на дошках оголошень про товари, послуги та поставщиків.
5.7. За використання або неможливість використання інформації інтернет-ресурсу BAU.ua.
5.8. За можливі збитки прямі або непрямі, що виникли через використання або неможливості використання інтернет-ресурсу BAU.ua, а також інформації, розміщеної на інтернет-ресурсі BAU.ua.
5.9. За можливу втрату даних Користувача BAU.ua.
5.10. За порушення авторських і / або суміжних прав, а також інших прав інтелектуальної власності, скоєних в результаті дій користувачів BAU.ua, в тому числі з використанням доступних Користувачам BAU.ua можливостей інтернет-ресурсу BAU.ua.

6. Користуючись інтернет-ресурсом BAU.ua Користувач BAU.ua розуміє, що:
6.1. Інтернет-ресурс BAU.ua надає послуги 'як вони є', а не такими, якими вони повинні були б бути на думку будь-якої особи.
6.2. Будь-яка інформація, що приведена в інтернет-ресурсі BAU.ua, носить оглядовий характер і може бути неповною, помилковою та неточною. Однак на сторінках є посилання, які дають змогу повідомити в Редакцію BAU.ua про можливу помилку на сторінці, тим самим видалити неточності і помилки. Програмне забезпечення, сервіси, оформлення та інші характеристики інтернет-ресурсу BAU.ua визначаються Редакцією BAU.uaі і / або Власником інтернет-ресурсу BAU.ua на власний розсуд без зобов'язання повідомлення або отримання згоди користувачів BAU.ua.
6.3. Всі ціни, наведені в інтернет-ресурсі BAU.ua орієнтовні і можуть не відповідати реальним цінам на той чи інший товар або послугу в тій чи іншій місцевості.
6.4. Відгуки користувачів BAU.ua про товари і послуги, наведені в інтернет-ресурсі BAU.ua є суб'єктивними думками цих користувачів BAU.ua і можуть не співпадати з загальноприйнятою думкою та не відповідати дійсності.
6.5. Для отримання точної інформації про товари Користувач BAU.ua повинен використовувати інформацію, отриману у виробників цих товарів.
6.6. Заборонена публікація матеріалів чи будь-яке інше використання інтернет-ресурсу BAU.ua, яке може зашкодити інтернет-ресурсу BAU.ua якимось чином.
6.7. Заборонена публікація інформації, що не відповідає дійсності.
6.8. Заборонено несанкціоноване копіювання бази даних, структури бази даних, структури інтерфейсів інтернет-ресурсу BAU.ua в будь-якому вигляді.
6.9. Заборонено спотворювати дані, публікувати недостовірні дані.
6.10. Заборонено проводити «накрутки» (штучним способом збільшувати число підрахованих лічильником відвідувачів і / або переглядів сторінок) лічильників сторінок і / або сайтів автоматичним або неавтоматичним способом.
6.11. Редакція BAU.ua і / або Власник інтернет-ресурсу BAU.ua залишають за собою право видаляти (банити) посилання на сторінку компанії в рейтингу BAU.ua при виявленні «накруток» без попередження.

7. Реєструючи компанію в інтернет-ресурсі BAU.ua Користувач BAU.ua погоджується на участь в інтернет-ресурсі BAU.ua і приймає на себе зобов'язання:
7.1. Розміщувати достовірну інформацію про компанію і продукцію.
7.2. При публікації сайту компанії в каталозі інтернет-ресурсу BAU.ua, розмістити кнопку учасника каталогу на індекованій (них) пошуковими машинами сторінці (ах) сайту, що публікується.
7.3. Для участі в рейтингу сайтів інтернет-ресурсу BAU.ua необхідно розміщення коду лічильника на всіх підраховуваних сторінках сайту.
7.4. При використанні поштових скриньок @BAU.ua і @ forum.BAU.ua і інших сервісів інтернет-ресурсу BAU.ua, не використовувати для масових розсилок, дезінформації, дій, що завдають прямі або непрямі збитки Користувачам BAU.ua, а також самому інтернет-ресурсу BAU.ua.
7.5. Назви компаній і філій, заголовки новин і прайс-листів не повинні містити контактні дані (телефони, адреси, e-mail тощо).

8. Користувач BAU.ua несе відповідальність:
8.1. За порушення умов чинного законодавства та / або умов даної Угоди, а також зобов'язується компенсувати збитки Власника інтернет-ресурсу BAU.ua і / або третіх осіб, завдані внаслідок порушення Користувачем BAU.ua умов чинного законодавства та / або умов даної Угоди.
8.2. За порушення авторських і суміжних прав, інших прав інтелектуальної власності, несанкціоноване використання об'єктів прав інтелектуальної власності (копіювання, розміщення без згоди власника і т.п.), в тому числі, але не обмежуючись, текстів, зображень, відео та аудіо матеріалів, скоєних в тому числі з використанням доступних Користувачу BAU.ua можливостей і сервісів інтернет-ресурсу BAU.ua.

9. Інформація про рекламну інформацію в інтернет-ресурсі BAU.ua
9.1 Заборонена публікація рекламних медіаоголошень (банерів) із надмірним використанням кольорів чи інших елементів для привертання уваги відповідно до стандарту LEAN.
9.2 Застосування анімації в банерах (зміна картинок без відеоформатів) дозволяється, але не довше 15 секунд. Анімація банерів не має перевищувати 15 секунд. Циклічне відтворення в банері заборонене.
9.3 Заборонена публікація банерів, які надмірно блимають, швидко програються, мають надмірну контрастність чи надмірно яскраві кольори.